Visie en innovatie 

Openheid en transparantie is een voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering en toekomst in de varkenshouderij. Op deze pagina delen wij regelmatig onze kennis en visie over ontwikkelingen en activiteiten binnen ons bedrijf en/of de varkenshouderij.

"Jack en John leggen zich toe op 2 markten voor opfokzeugen: Topigs 20 én de 50". Maart 2015 Naast Topigs 20 opfokzeugen brengen de Limburgse fokkers ook Topigs 50 op de markt. Zo spelen de ondernemers in op een veranderende marktvraag. Lees meer

"Basisschool Beringe komt op bezoek". Juni 2013 Groepen 6 en 8 van de St. Josephschool in Beringe zijn op bezoek geweest op het bedrijf. Ze bezochten de kraamstallen en konden biggetjes knuffelen. Het was "vet"', leuk en interessant. Lees meer

"Openheid essentieel voor toekomst". 30-03-2013 Het subfokbedrijf van Jack en John Theelen in Beringe is volop in beweging. Recent werd een nieuwe dek-, kraam- en speenstal opgeleverd en ze werken aan een verdubbeling van het aantal fokzeugenplaatsen...

Lees meer

"Met goed gemeentelijk voorwerk, is de daadwerkelijke vergunning een formaliteit" 13-02-2012 Uitbreiding van een varkensbedrijf op 250 meter afstand van een woonwijk, blijkt zo eenvoudig nog niet. Vooral niet als het bestemmingsplan voor het buitengebied nog niet gereed is. Echter door gesprekken op locatie met de varkenshouder en creativiteit van betrokken partijen blijkt dat veel mogelijk is... Lees meer

"Je kunt je verhaal niet vaak genoeg vertellen." 08-05-2012 Openheid en transparantie zijn belangrijk voor de toekomst van een bedrijf en van een sector. Daar is John Theelen, die samen met zijn broer Jack een subfokbedrijf heeft, van overtuigd. "Je moet zorgen dat je je positie in de regio behoudt en verbetert. Als varkenshouderij word je soms van alle kanten aangevallen, dan moet je zorgen dat je je verhaal vertelt en dat je omgeving weet hoe het echt zit." Lees meer

"Oplossingen zitten vaak in de basis: lucht, water en voer" 31-01-2012 Yes we did it! De gebroeders Theelen kregen het voor elkaar! Gebruikten ze in 2009 nog 33 dagdoseringen, in 2010 was dit aantal gezakt naar 1. Het leuke is dat dit lukte met een aantal ingrepen die achteraf bezien eenvoudig zijn. Dierenarts Luc Boonen citeert lachend Johan Cruijff: "Je gaat het pas zien als je het door hebt." Lees meer