Over Theelen Fokvarkens 

Theelen Fokvarkens is een proactief subfokbedrijf dat wordt gerund door de broers Jack en John Theelen. Ons bedrijf is in 1974 opgericht in Beringe en in 1994 uitgebreid met een vestiging in Koningslust. In 2013 is ons bedrijf uitgebreid tot een gesloten subfokbedrijf met 600 fokzeugen. In Beringe liggen alle zeugen, in Koningslust liggen alle opfokgelten. De vleesvarkens liggen voornamelijk in enkele huurstallen.

 

Innovaties en verbeteringen in het belang van dier, omgeving en organisatie staan bij ons voortdurend centraal. Vanuit deze basis staan wij voor de volgende kernwaarden:

 
Vertrouwen, betrouwbaarheid en eerlijkheid 

Bij Theelen Fokvarkens staat de klant altijd centraal. Er worden relaties gebouwd op vertrouwen. Alleen op deze wijze kan structureel gewerkt worden aan gezonde en structurele relaties met onze klanten, leveranciers en omgeving.

 
Innovatie en kennis 

“Ook al lijkt het goed te gaan, je moet het altijd nog beter willen doen”

 

Structureel blijven innoveren en verbeteren in het belang van dier en organisatie is een grote kracht van Theelen Fokvarkens. Elkaar voortdurend stimuleren naar een beter resultaat. Dat is waar wij, in intensieve samenwerking met leveranciers en belanghebbenden, voortdurend mee bezig zijn.

 
Open en transparant 

“Je kunt je verhaal niet genoeg vertellen”

 

Transparant en open communiceren naar omgeving en belanghebbenden is een voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering. Een waarde die wij als absolute voorwaarde zien voor een gezonde toekomst in de varkenshouderij.