Omgeving 

Open en transparant communiceren met de omgeving staat bij Theelen Fokvarkens hoog in het vaandel. Graag lichten wij, speciaal voor onze omgeving, toe waar wij ons mee bezighouden en wat er op onze bedrijven gebeurt.

Subfokbedrijf 

Theelen Fokvarkens is een subfokbedrijf. Een subfokbedrijf fokt gelten (een zeug die nog nooit biggen heeft gehad) en verkoopt deze aan vermeerderingsbedrijven. Bij de vermeerderingsbedrijven worden de gelten ingezet voor het voortbrengen van biggen, die uiteindelijk als vleesvarken verkocht worden.

Proactief 

Wij zijn een proactieve speler in de varkenshouderij die continue bezig is met innovaties en verbeteringen; steeds op zoek naar datgene wat het beste is voor onze varkens en omgeving.

Luchtwasser 

Het grootste gedeelte van ons zeugenbedrijf in Beringe is sinds 2013 aangesloten op een chemische luchtwasser van INNO+. De luchtwasser zorgt ervoor dat de ammoniakuitstoot van de stal met 95% gereduceerd wordt. Daarnaast reduceert de luchtwasser ook geur en fijnstof. Dit alles om de belasting op het milieu en de omgeving tot een minimum te beperken. Om er zeker van te zijn dat de luchtwasser ook daadwerkelijk doet wat hij moet doen is de installatie uitgevoerd met een dataregistratiesysteem. Met dit dataregistratiesysteem kunnen wij als ondernemer maar ook de overheid en de leverancier van de luchtwasser de installatie 24 uur per dag volgen.

 

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.