Betrokken bij 

Als betrokken varkenshouder is Theelen Fokvarkens lid van diverse sectorgerelateerde en maatschappelijke organisaties en verenigingen:

De LLTB wil haar leden ondersteunen in goed ondernemerschap en tegelijkertijd een gezaghebbende partij zijn die het algemeen maatschappelijk belang van de Limburgse land- en tuinbouw blijft benadrukken en onderbouwen.

Het VarkensGilde Peel en Maas is een collectief van ondernemende varkenshouders die zich verbonden voelen met de regio en hun omgeving en daarom de gemeenschap graag betrekken bij de mooie, innovatieve en agrarische bedrijvigheid die in de gemeente Peel en Maas plaatsvindt. Kijk voor meer informatie op www.varkensgilde.nl.

Studieclub Peel en Maas 

Samen met collega varkenshouders en andere betrokkenen binnen de agrarische sector worden actuele onderwerpen besproken.

Diverse kleinere studieclubs met collega  
varkenshouders 

Theelen Fokvarkens voelt zich betrokken bij de discussie die over de intensieve veehouderij wordt gevoerd. Vanuit deze betrokkenheid zijn Jack en John Theelen actief bij diverse studieclubs met collega varkenshouders.