Onze varkens 

Een gezonde situatie in onze (kraam)stallen vormt de basis voor goede en gezonde gelten, zeugen en vleesvarkens. Om te weten wat er leeft in de stallen zijn wij, als

vanzelfsprekend, veel in de stallen aanwezig.

 

Met trots benoemen wij enkele kenmerken en trotse resultaten van ons subfokbedrijf.

 

  • Op ons bedrijf hebben wij een moederlijn die of volledig N lijn is, of die een combinatie is van de N lijn (Nederlands landvarken) en de L lijn (Noors landvarken). Van hieruit produceren wij de Topigs 20 fokgelt (deze hebben de GY als vaderlijn) en nog een klein gedeelte Topigs 50 (T lijn als vaderlijn). Door het steeds verder inkruisen met de L lijn, kunnen we inmiddels de TN70 produceren. Deze hebben ook de GY als vaderlijn.

 

  • Vanuit jarenlange ervaring en kennis selecteren wij, samen met Topigs Norsvin, de beste moeders en zijn de moederlijnen bij ons bekend. Het resultaat is een bovengemiddeld aantal geboren biggen per zeug.

 

  • De gespeende biggen liggen bij de opfok- en vleesvarkensstal, zodat de biggen direct na het spenen hier naartoe verplaatst kunnen worden. Bij de kraamzeugen en overige zeugen zijn geen speenbiggenplaatsen. Dit is gezondheidstechnisch de beste oplossing.

 

  • Wij hanteren voor onze biggen en fokgelten een ruim opgezet entingsproces tegen ziektes, eventueel aangevuld met wensen van klanten. Voor meer informatie over o.a. entschema, klik op Topigs fokbedrijven en ga verder naar Maatschap J.P. en J.M.J. Theelen Beringe of Theelen Fokvarkens Koningslust.

 

  • De afgelopen jaren hebben wij de dier-dag doseringen teruggebracht naar 1. Dit betekent dat de varkens meer weerstand hebben, niet zo snel ziek zijn en daardoor gezonder.

 

  • De kwaliteit en resultaten van onze vleesvarkens zijn bovengemiddeld.